Klimatförändringar och människans skövling är förödande för regnskogen i Rwanda. Under året har vi samarbetat med den lokala organisationen Global Initiative for Environment and Reconciliation som med hjälp av ökad kunskap om trädplantering och kompostering vill vända utvecklingen.

I Rwanda är regnskogen liksom på många andra ställen i världen hotad. Avskogning parallellt med klimatförändringar bidrar till jorderosion och att marken får allt svårare att behålla sin fuktighet. Detta riskerar i förlängningen att leda till hunger och fattigdom för befolkningen.

För att skydda de känsliga ekosystemen har Rädda Regnskog inlett ett samarbete med Global Initiative for Environment and Reconciliation (GER) på plats i Rwanda. Organisationen har sedan 2015 arbetat för att skogen och dess invånare ska kunna leva i harmoni och tillsammans hantera och motverka klimatförändringarnas konsekvenser.

Utbildning viktig del av arbetet

Ökad kunskap är nyckeln till att ändra den negativa utvecklingen. Efter att ha identifierat de lokala ledarna i byarna och bönder som vill vara med i projektet genomför GER utbildningar med både teori och praktiska delar om hur naturen kan skyddas. Det handlar om trädplantering och kompostering, men också om att involvera kvinnorna i samhällena.

–   Genom att öka kunskapen ökar också engagemanget, säger Innocent Musore som är VD för GER. Vi blir fler och fler som hjälps åt att hjälpa naturen. Det är en viktig framgångsfaktor.

En av dem som varit med på utbildning och är delaktig i projektet är Sila. Hon berättar om skillnaden det gjort för henne och hennes familj.

–   Jag ser att våra grönsaker växer mycket bättre nu. Och fruktträden som vi har planterat har vuxit sig stora. Tack var det kommer att ha tillräckligt med frukt och grönt för min familj, vi kommer att kunna äta oss mätta. Och det vi inte äter kan vi sälja på marknaden så att vi får en inkomst.

För folk samman

Förutom att värna om regnskogens framtid ser GER det som ett viktigt uppdrag att föra människor närmare varandra. Inte minst är det viktigt med tanke på Rwandas historia som bland annat omfattar folkmordet på tutsierna, säger Innocent Musore.

–   I vår verksamhet arbetar vi med alla. Vi för samman människor, de som överlevt och andra som är förövare. Vi ser våra aktiviteter som en kanal för att ge människor utrymme att arbeta tillsammans igen och bygga upp samhället som ödelades av historien.