Vi har glädjen att meddela att vår samarbetspartner Stiftelsen Cambugan vunnit första pris i tävlingen ”Ambiental Metropolitana Quito Sostenible 2016” organiserad av Quito Stad, en tävling med syftet att minska miljöpåverkan i regionen. Det mest glädjande är att det vinnande projektet har direkta kopplingar till det SIDA-projekt som Föreningen Rädda Regnskog drivit tillsammans med Stiftelsen Cambugan i Pintag.

Fundación Cambugán deltog i tävlingen med projektet ”Farm Agroecológica San Isidro” ett projekt som går ut på hållbart brukande av skog och mark med människa och miljö i samklang. Priset gick till stiftelsen med följande motivering:

  • Föredömlig mobilisering av resurser för hållbar utveckling
  • Godmiljöpraxis som inte ger miljöskador
  • Godavfallshantering
  • Bra satsningar på hållbart byggande.
  • Insatser för bevarande av kultur och naturmiljöer

–  Fantastiskt roligt att priset tilldelats Stiftelsen Cambugán, säger Torbjörn Granlund från Rädda Regnskog som deltagit och besökt projektet i Ecuador. Stiftelsen har gjort ett helt otroligt arbete med att realisera den plan som togs fram i samarbete med oss. Priset är ett mycket bra bevis på att den investering i tid och pengar som lagts ned i projektet från både Stiftelsen Cambugán och Föreningen Rädda Regnskog har varit mycket väl investerade resurser, fortsätter Torbjörn. Juryns motivering skulle kunna vara hämtad ur resultatutvärderingen som lämnades till Forum Syd, och nu har den bekräftats från en oberoende källa, ett mycket bra betyg. Mitt besök på projektet inspirerade även till förbättrad avfallshantering, en av de små praktiska detaljer som jag påtalade vikten av vid mitt besök och även lämnade förslag till hur den skulle utformas.

Skärmavbild 2016-07-11 kl. 23.26.45

Genom tävlingen vill Quito stad lyfta fram exempel på miljömässigt hållbara projekt. Detta hoppas de inspirerar till bättre förståelse och mer miljötänk hos gemene man.

– Vi vill visa att det är möjligt att restaurera ekosystemet och förbättra jorden samtidigt som vi brukar den, säger Carmen Mariscal, verksamhetsledare på Stiftelsen Cambugán. Erosionen minskar och många fåglar och andra djur återvänder till platsen när vi planterar fler inhemska trädarter. Vi gör inte detta enbart för oss, utan vi vill sprida våra metoder och dela våra erfarenheter. Många människor på landsbygden är fattiga. Vi vill att de ska kunna producera sin egen mat på ett sätt som är hållbart både för människor och miljö. Vi behöver utveckla alternativa försörjningssystem – om vi inte klarar det kan vi inte skydda skogarna.

Stort grattis säger vi på Rädda Regnskog till Stiftelsen Cambugan!

Stiftelsen Cambugan tar emot första priset i tävlingen ”Ambiental Metropolitana Quito Sostenible 2016”

Stiftelsen Cambugan tar emot första priset i tävlingen ”Ambiental Metropolitana Quito Sostenible 2016”

En enkel luftsolvärmeanläggning som Torbjörn Granlund lämnade förslag på och som sedan konstruerades under hans besök på projektet. En anläggning som säkert bidrog till juryns beslut.

En enkel luftsolvärmeanläggning som Torbjörn Granlund lämnade förslag på och som sedan konstruerades under hans besök på projektet. En anläggning som säkert bidrog till juryns beslut.