Olof Palmepriset 2022 går till Patricia Gualinga, ledare för Kichwa-folket i Sarayaku i Amazonas, Ecuador. Att priset går till en förkämpe för regnskogens bevarande är inte annat än en stor seger för vår jord, kommenterar Rädda Regnskog. 

Patricia Gualinga tilldelas priset för sitt modiga ledarskap för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter samt för sin kamp för överlevnaden av Amazonas, världens största regnskog. 

– Patricia Gualinga är en oerhört viktig röst för världens natur och de människor som skyddar den, något hon också fått utstå hot och trakasserier för. Det är mycket glädjande att hennes insatser erkänns genom priset, säger Rädda Regnskogs Pella Thiel, som också koordinerade Earth Rights Conference i Sigtuna 2017 där Gualinga var talare. 

I juryns motivering kan man läsa att ”I en tid då den biologiska mångfalden hotas och klimatförändringarna kräver stora omställningar är urfolken särskilt utsatta. Genom sin relation till mark och natur visar Patricia Gualinga vägen till hållbara samhällen och att vi alla måste lära oss att leva med naturen och inte mot den. Urfolkens kamp för överlevnad är därmed också mänsklighetens. Patricia Gualingas och hennes medkämpars röst är ovärderliga i det ekologiska katastrofläge som världen befinner sig i.”

I en tid när naturen är mer hotad än någonsin är det betydelsefullt att en organisation som värnar om mänskliga rättigheter och solidaritet väljer att uppmärksamma en person som Gualinga, som försvarar skogarna.

– Vi hoppas att det får stort genomslag och leder till att ännu fler förstår regnskogens betydelse, säger Pella Thiel.  

Olof Palmepriset delas ut varje år för betydande insatser i Olof Palmes anda. Priset inrättades 1987 och består av ett diplom och en prissumma på 100 000 US dollar.

Prisceremonin för Olof Palmepriset 2022 sändes live på minnesfondens hemsida och kan ses i efterhand här.

Patricia Gualinga besöker Ulrika Modéer, dåvarande statssekreterare åt biståndsminister Isabella Lövin tillsammans
med sydafrikanske juristen Cormac Cullinan.
Foto: Pella Thiel