I Bolivia, inom Tipnisomårdet, i den fuktiga och artrika Yungas finns en stark population av den hotade fågelarten Hornhockon. Hela den bolivianska populationen av arten utgörs sannolikt av 1000-5000 fåglar.  Fågeln är med andra ord starkt hotad och det är viktigt att miljön de bor i skyddas.

Foto: Daniel Alarcón

Foto: Daniel Alarcón

Just nu byggs en motorväg mellan Atlanten och Stilla Havet och den kommer att passera nära området där Hornhockon lever. Det är därför viktigt att skydda delar av områdena närmast motorvägen.

Rädda Regnskog är med och stödjer ett projekt som arbetar för att skydda dessa viktiga områden och stärka urfolk och lokalsamhällena att organisera sig så att de kan påverka och skydda miljön för hotade arter.

Vill du vara med och stödja vårt arbete? Tillsammans räddar vi regnskog.