Under mer än ett år har vi drivit ett spännande projekt i Cambugán, Ecuador. Målet för projektet har varit att befolkningen i skogens närhet ska få kunskaper om hur de själva kan bedriva ett uthålligt brukande av jord och skog. Projektet har varit mycket framgångsrikt. Tillsammans med Stiftelsen Cambugán och Cloud Forest Institute har ett hotat regnskogsområde skyddats i regionen. En pilotgård för spridning av ekologiska jordbruksmetoder har startats. Ett tiotal familjer har börjat med uthålligt brukande av marken och flera utbildningsinsatser har genomförts för ungdomar och vuxna inom ekologisk produktion miljö- och jämställdhetsfrågor. Lärare har utbildats för att kunna bedriva egna utbildningar i framtiden.

Växthus

-Det är glädjande att vi redan kan se en attitydförändring. Många av de som deltog i utbildningarna fick en aha-upplevelse när vi pratade om kopplingen mellan hälsa, miljöförstöring och gifter i maten. Detta ledde till en fantastisk dynamik där alla engagerade sig för att skapa en hållbar framtid, berättar Torbjörn Granlund, kassör i Föreningen Rädda Regnskog som i slutet av 2014 besökte projektet. Han genomförde uppföljningar av utvalda aktiviteter samt bidrog med värdefull input till projektet.