Kallelse till årsmöte

17 februari, 2016

Hej, kära medlem i Föreningen Rädda Regnskog!

Vi vill först tacka för ditt stöd, utan vilket vi inte skulle kunna fortsätta vårt arbete med att bevara regnskog. Stort tack för att du fortsätter att vara medlem och därmed ger den bas vi behöver för att samla in pengar till våra samarbetsorganisationer i Ecuador och Colombia!

Under året har vi slutredovisat vårt projekt med metoder för hållbart brukande av jord och skog i Ecuador, som vi fick biståndspengar till via Forum Syd. Vi har också utvecklat arbetet med organisationen Serraniagua i Colombia. De samarbetar med markägare om frivilliga avsättningar i ett område med mycket hög biodiversitet. Målet är ansluta ca 5000 hektar skog till det nationella nätet av naturreservat under de närmaste åren.

MS_utsikt 3

Välkommen till årsmöte 2016

Vid årsmötet kommer vi att berätta mer om de viktigaste händelserna under året och blicka framåt mot kommande aktiviteter. Marcus Schaefer, ny styrelsemedlem i Rädda Regnskog, som även arbetar med miljöorganisationen Rainforest Alliance, presenterar deras arbete och metoder för att rädda världens regnskogar.

Tid: 17 mars kl 17-19

Plats: St Göransg 66, Stockholm, (T Fridhemsplan).

Anmäl dig till Kristina Sandberg eller Pella Thiel, 073-658 98 84.

Engagera dig aktivt?

Vi vill gärna ha fler aktiva medlemmar i styrelsen! Är du sugen på det, eller känner någon du tror kan vilja engagera sig aktivt för regnskog? Ta kontakt med vår valberedning, Pia Lindman, 073-914 05 55