Hipp hipp hurra! Idag, den 24 september, är det gorillans dag!  

Simon Edman/Azotelibrary.com

Gorillan är en av våra närmsta släktingar i djurriket (bara schimpansen är närmare släkt) och väldigt lik oss människor. Det är den största arten av världens knappt 500 apor. En vuxen gorilla är ungefär lika lång som en människa men mer bredaxlad och betydligt tyngre. En fullvuxen hane kan bli närmare 1,8 m lång och väga upp till 180kg. Honorna är mindre och blir bara hälften så stora som hannarna. Till skillnad från oss människor har gorillorna relativt korta ben och långa armar. En gorillas utsträckta armar mäter hela 2,5 m mellan fingertopparna.  

Gorillorna trivs i de tropiska skogarna och är främst växtätare som njuter av frukter, växtskott och löv. De lever till största del i grupp där en hane oftast vakar över hela gruppen. I takt med att dom minskat i antal är det nuförtiden också vanligt att de lever ensamma eller i mindre sällskap.  

Daniel Lamborn/Azotelibrary.com. Bwindi Impenetrable National Park, Uganda

Det finns två arter av gorillan, östra gorillan och den västra gorillan. Östra gorillan lever i Rwanda, Kongo-Kinshasa och Uganda i områden som består av tropiska skogar som t.ex. bergsregnskogar. Den västra gorillan lever i mellersta Afrika i närheten av Guineabukten i slättland, regnskogar och träskmarker.  

Den östra gorillan som lever i de bergiga skogarna i Kongo-Kinshasa, nordvästra Rwanda och sydvästra Uganda har listats som kritisk hotad sedan 1996. I de områden som gorillorna lever drabbas de hårt av framför allt mänskliga aktiviteter så som krig, tjuvjakt och gruvläger. På grund av detta har antalet individer i dessa populationer minskat kraftigt vilket gör att arten idag är väldigt sårbar.  

Steven Zeff/Azotelibrary.com

En underart av den östliga gorillan är bergsgorillan. Till skillnad från övriga gorillasläktingar har den klarat sig betydligt bättre. Sedan 1980-talet finns det siffror som visar på att underarten återhämtar sig och är idag den enda människoapan som har ökat i antal. En undersökning av Virungapopulationen (på gränsen mellan Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa) 2015–2016 visade att den fortfarande växer och nu uppgår till över 600 individer. Totalt uppskattar man att det finns ungefär 1 000 bergsgorillor idag.  

Trots en liten ljusglimt när det gäller antalet bergsgorillor är gorillor generellt ett akut hotad släkte med apor och precis som Inger Andersen, generaldirektör på IUCN uttryckte sig 2016 är människan olyckligtvis påväg att utrota en av sina närmsta släktingar.