Flertal skyddade områden och skogsreservat i Ecuador hotas av gruvindustrin som växer sig allt starkare i landet. Det här gör vi för att rädda regnskogen.

Ecuadors regering har under de senaste fyrtio åren finansierat statsbudgeten genom oljeexploatering, men de senaste årens prisfall och minskning av oljereserven har lett till att regeringen istället satsar mer på gruvindustrin.

Unika molnskogar hotas

Molnskogar är unika biotoper av regnskog och finns bara bevarade på ett fåtal platser, bland annat i Pichinchia-provinsen, nordväst om Quito. I detta område finns nu två förslag på prospekteringar (dvs områden som kan passa för gruvdrift). Områdena ligger i skogsreservatet Cuenca Alta i Río Guayllabamba, bara tio kilometer från skogsreservatet Cambugan (där Rädda Regnskog är verksam), samt i kommundelen Pacto.

Molnskogen är inte det enda unika område som hotas, majoriteten av de områden som finns föreslagna för gruvdrift ligger inom skyddade områden och skogsreservat. Här hittar du hela listan på områden som är föreslagna för gruvdrift.

Det här görs för att rädda regnskog

Parallellt med att planerna för gruvdrift växer allt starkare pågår en långsiktig process för att stärka unika områden. Vår samarbetspartner Stiftelsen Cambugan ingår i ett nätverk tillsammans med Quito Stad, lokala aktörer och andra intresseorganisationer som sedan 2015 har arbetat med att etablera och stärka den ”andinska björnkorridoren” (Corredor Ecológico del Oso Andino), en grön korridor där den hotade glasögonbjörnen kan leva och sprida sig. Nu har deras fokuserade och målinriktade arbete gett resultat och fått gehör från lokala kommuner.

Efter en lång process med mycket dialog och lokal påtryckning har rörelsen lyckats få Miljö- och gruvdepartementet att ansöka om en FN-deklaration om att området ska bli det sjunde biosfärreservatet i Ecuador. Det som talar till områdets fördel är dess unika fauna och den höga andelen endemiska arter.

Stöd arbetet genom Rädda Regnskog, t ex genom att swisha 123 501 54 17