Hallå där Erik Söderström, marknadsansvarig på Transportören AB, en av våra större givare. Ni erbjuder era kunder Grön Frakt, vad innebär det?

För varje transport som våra kunder beställer finns alternativet att välja Grön Frakt, det innebär att de skänker 10 kr till Rädda Regnskog och ert arbete med att bevara värdefull regnskog. För varje order där våra kunder väljer Grön Frakt så bidrar vi på Transportören med 50 % extra på deras donation. På så vis tar vi ansvar tillsammans.

Berätta om bakgrunden till Grön Frakt

I näringslivet så är det inte så många som är särskilt sugna på att köpa en frakt – tänk dig själv hur det är, när du hittat en TV-apparat, en ny ugn eller behöver material för att bygga om huset… ”Oj, TV:n kostar bara 3000 kr! Det har jag råd med!”… sen kommer det här med frakten också, som för mesta bara ses som en tråkig konsekvens av att en person eller ett företag köpt en vara. Eftersom lastbilstransporter är så stor miljöbov så måste någonting naturligtvis göras – samtidigt finns det ytterst få som är villiga att betala för en fullständig klimatkompensation. Det är här vi kommer tillbaka till det väl kända uttrycket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

 Grön Frakt handlar om att göra det väldigt enkelt för kunden att göra något – det är enkelt att säga ”äsch, 10 kronor till eller från gör inte mig någonting”, men det är svårare att säga ”äsch” om det handlar om 1000 kr.
 Vår förhoppning är att så många som möjligt väljer att bidra med 10 kronor, snarare än att försöka en som bidrar med 1000kr.

När första diplomet från Rädda Regnskog kom upp på väggen så tror jag att många på kontoret sträckte lite på sig lite extra och det tror jag säkert att de kunder som bidragit också gjorde!

Hur många av era kunder väljer Grön Frakt?


Det varierar naturligtvis eftersom olika kunder är olika benägna att lämna bidrag och dessa kunder också har varierande fraktbehov. Däremot har vi ett tiotal avtalskunder som lägger beställningar frekvent, och som dessutom alltid lämnar ett klimatbidrag.
 Utöver de 10 kr som vår kund bidrar med så skjuter vi till ytterligare 5 kr, så varje transport med ett klimatbidrag resulterar i 15 kr till Rädda Regnskog.

En av era kunder, Sims Recycling Solutions, har nyligen bestämt att lämna klimatbidrag på varje order de lägger – fantastiskt! Berätta mer!

Sims Recycling är en kund som sedan årsskiftet valt att anlita oss för upphämtning av elektroniskt avfall. Det ligger i deras natur att återvinna, förbättra och förädla. Det är en av de ”tuffaste” kunderna vi stött på vad gäller miljöfrågor, ansvar och regelefterlevnad. 
Det är jättekul att jobba med sådana kunder, eftersom många andra tyvärr sätter konkurrens före ansvar.

De gav uttryck för att de ville göra mer, och vi föreslog att de väljer att automatiskt bidra med 10 kr på varje transportorder som de lägger (där vi skjuter till 5 kr). De nappade direkt och läste på om era projekt – någon dag senare så bad de oss lägga till detta i sina fraktavtal.
 Det är en kund som tidigare inte bidragit till Rädda Regnskog – och tack vare dem så estimerar vi att ytterligare 22 500kr per år kommer att komma väl till pass i Colombia och Ecuador!

Det är fantastiska nyheter. Vi är jätteglada för att ni har valt att samarbeta med oss och för ert engagemang. Hur hittade ni oss?

Det började egentligen med att en kollega på kontoret beställde en tvättmaskin från Tretti.se – som också är en av era samarbetspartners. På deras hemsida kunde man vid utcheckningen välja att bidra med 10 kr. 
Frågan som kom internt var:
– ”Varför gör inte vi såhär?”.
 Det fanns inget bra svar på den frågan, så det var bara att skrida till verket och ta kontakt med er!

 Ytterligare en dimension var att begreppet miljö i vår definition innefattar mer än utsläpp och regnskog – det innefattar även en social dimension, där drägliga levnadsvillkor för våra medmänniskor.
 Eftersom Rädda Regnskog bedriver arbete med lokalbefolkningen i Colombia och Ecuador för att på det sättet påverka klimatfrågor som gör skillnad så tyckte vi att föreningen representerade ett passande sätt att ge uttryck för vår vilja att bidra i klimatfrågor och sociala frågor.

Vad härligt att höra om ert engagemang för miljön och samhället. Berätta mer!

Det känns såklart lite konstigt att prata om vårt engagemang eftersom man med öppna ögon kan se att det finns väldigt mycket problem i vår omvärld – och problem kommer det alltid finnas oavsett hur mycket vi engagerar oss. Jag tror att det är väldigt lätt för både enskilda individer och andra organisationer/företag att ibland tappa tron på att saker och ting går att påverka på ett meningsfullt sätt. Det är då det blir viktigt att ändå göra något. Många bäckar små leder till… ja, ett bättre samhälle förhoppningsvis.

Vi stöttar även andra projekt; på senare tid har vi hjälpt till med transport av förnödenheter till utsatta flyktingar som just nu befinner sig på Europas vägar.

Vad vill du ge för råd till andra företag som vill starta/öka sitt engagemang i samhället?


Jag tror att många företag ser på utmaningarna i vår omvärld som övermäktiga, och det är precis i samma sekund som man också måste komma ihåg att man inte är ensam om att vilja påverka. Alla kan göra något.
 Transportbranschen är omskriven som en av de mest konkurrensutsatta marknaderna som finns – men det betyder inte att transportföretagens kunder är utan samvete eller intresse. Det gäller bara att företagen gör det möjligt för sina kunder att kunna hjälpa till på ett enkelt sätt. 
Även om du som företagare kanske inte har tid eller resurser att själva engagera dig så kanske dina kunder har det? Ge dem möjligheten – på så vis slutar du att göra ingenting, och börjar göra någonting!

Några avslutande ord?

Jag vill tacka alla våra kunder som hjälper till – och tack till föreningen Rädda Regnskog som engagerar sig och gör det möjligt för andra att göra skillnad!

Tack Erik för samtal och för ert engagemang!