Vi har under flera år haft ett tätt samarbete med Framtidsjorden som är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.

I praktiken innebär samarbetet att projekt som genomförs av våra samarbetspartner finansieras till 5 procent av medel från oss och att Framtidsjorden söker resterande medel via Forum Syd och administrerar projektet.

Framtidsjordens fokus på utbytet av kunskap och erfarenhet
En viktig del i programmen hos framtidsjorden är att lära av varandra och tillsammans utveckla metoder. Därför görs flera utbyten mellan organisationer varje år. De tar del av varandras erfarenheter, utbyter kunskap om arbetssätt, organisering och system. Gemensamma kurser och workshops i ämnen som är viktiga för verksamheten genomförs ofta i samband med programmöten.

Kunskap och erfarenheter utbyts även mellan Sverige och nätverksorganisationerna i Asien och Latinamerika. Dels genom informationsturnén Lära av Syd då medlemmar från organisationerna i Asien och Latinamerika bjuds in till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter, men även genom Praktikantprogrammet där unga svenskar får möjlighet att under några månader vistas i Asien eller Latinamerika och följa en organisations arbete.

Jesper Östlund/Azote Library

Stiftelsen Cambugan och organisationen Serraniagua har omfattats av detta samarbete och gett våra samarbetspartner i Latinamerika ännu större möjligheter att bedriva ekologiska odlingar. Det har sammanfallit på ett positivt sätt med att pandemin lett till ett ökat engagemang för att vara självförsörjande och producera sin egen mat.

Vill du veta mer om framtidsjorden och deras projekt? Läs mer här!