Hallå där Lovisa, Fredrika, Petter, Klara och Sofia som tagit hem första priset i We Change Challenge och skänkt hela vinstsumman på 30 000 till Rädda Regnskog. Fantastiskt bra jobbat och stort tack för ert engagemang för regnskogen!

Skärmavbild 2015-09-03 kl. 09.46.03

Bild lånad från Ungdomar.se

Hur känns det att ta hem första priset? Det känns självklart jätteroligt att vi vann! Vi skickade in vårt bidrag efter uppmuntran från vår samhällskunskapslärare Anna-Pia Johansson i hopp om att flera skulle få ta del av vårt arbete. Ungefär ett halvår senare fick vi ett mail från Ungdomar.se om att vi hade gått vidare till finalen och bara någon vecka efter det blev vi meddelade att vi hade vunnit.

Berätta om projektet? Vår skola, Viktor Rydbergs Gymnasium, har ett stort fokus på miljöfrågor. Varje år får elever i årskurs ett, under två veckor, undersöka olika kommuners miljöarbete och komma med förslag på hur arbetet kan förbättras ytterligare. Vi blev tilldelade Botkyrka kommun och valde att fokusera på hur skolmaten kan bli mer miljövänlig. Genom matematiska uträkningar och skrämmande fakta om miljöförstöring och ohälsosam kost argumenterade vi för hur de kunde öka andelen av ekologisk och vegetarisk mat utan att den totala matkostnaden blev högre.

Vad har ni för tips till kommuner som vill förbättra sin skolmat? För att undvika svinn är det mycket viktigt att skolmaten är god. För att göra maten mer miljövänlig förespråkar vi en kombination av ekologisk och vegetarisk mat. Ekologisk kost är oftast dyrare än icke ekologisk, men genom att byta ut en del av köttet mot t.ex. baljväxter kan kostnaden för maten hållas på samma nivå som tidigare.

Ni har ett fantastiskt engagemang för miljöfrågor, var kommer det ifrån? Vi tycker att det är otroligt viktigt att engagera sig i miljön och ser det som ett ansvar som ligger hos alla. Vi tror inte att miljötänk har någonting att göra med vem man är som person utan det ligger i människans natur att vilja ta hand om världen vi lever i. I alla fall borde det vara så. Det är väl självklart att vi ska värna om vår planet?

Engagemanget har även vuxit fram tack vare vår skola och våra lärarna som informerar om hur klimatsituationen ser ut i världen. Detta projekt är ett exempel på hur Viktor Rydbergs Gymnasium vill öka medvetandet om miljö hos oss elever. Dessutom lär vi oss mycket från tv och film, vi har till exempel upplevt att Al Gores film En obekväm sanning har ökat miljöintresset hos många.

Vi är så glada för att ni valt att skänka hela vinstsumman på 30 000 kr till oss, Rädda Regnskog! Varför valde ni oss? Vi är medvetna om att skövlingen av regnskog utgör ett väldigt stort miljöhot. Att rädda den bidrar till många andra positiva effekter. Vi kände oss säkra på att ni är en organisation som verkligen gör skillnad för miljön. Tänk hur mycket regnskog som vi kan rädda med 30 000 kr! Det tyckte vi alla kändes otroligt meningsfullt. Dessutom vet vi att ni är en är driftig organisation med engagerade medlemmar och att pengarna tas till vara på ett bra sätt.

Stort tack för ert engagemang! Varför tycker ni det är viktigt att bevara regnskogen? Regnskogen täcker endast sju procent av planeten men den innehåller över hälften av alla arter på jorden. Varje sekund huggs en area av regnskog lika stor som en fotbollsplan ner. Så många arter riskerar att dö ut på grund av detta och det får allvarliga konsekvenser som rör oss alla. Alla förstår inte hur unik regnskogen är men även hur sårbar den är för förändringar i ekosystemet. Hela världen sätts ur balans om den biologiska mångfalden minskar. Allt hänger ihop! Ekosystemen måste fungera om vi ska kunna få syre, mat osv. Dessutom innebär skövlingen av regnskog ett utsläpp av växthusgaser och därmed global uppvärmning.

Stort tack för att vi fick denna intervju med er och tack igen för ert fantastiska engagemang!

Se hela filmen om projektet här!

Skärmavbild 2015-09-28 kl. 21.46.48

Läs mer om tävlingen här.