Enorma ytor av världens mest artrika regnskog huggs ned och ersätts av oljepalmsodlingar. Unika naturområden förstörs för att ge plats åt storskaliga odlingar av soja. Den snabbt expanderande produktionen av dessa råvaror innebär ett stort hot mot några av världens mest värdefulla naturområden. Att värna om jordens regnskogar är viktigare än någonsin.

Forskning visar att det är precis lika viktigt för klimatet att stoppa skogsavverkningen som det är att minska våra utsläpp av växthusgaser. Att bevara jordens natur är den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringen. Trots detta skövlas flera miljoner hektar regnskog varje år och därmed riskerar vi också att många arter utrotas. Att skydda skog är alltså bland det viktigaste vi kan göra för klimatet och för livet på jorden – deras existens är avgörande för vår planet. Regnskogar utgör dessutom levande system som inte går att ersätta om de avverkas.

Träd, vegetation och mark upptar i dagsläget cirka en fjärdedel av den koldioxid som vi släpper ut i atmosfären. Men förutom att skogarna binder kol i jord och växtlighet så är de även en viktig del i vattnets kretslopp. De ser till att regn faller och absorberas så att det inte orsakar översvämningar och erosion.

Vi arbetar på många olika sätt för att skydda regnskog och öka lokalbefolkningens livskvalitet i samspel med skogarna. Här kan du läsa mer om våra projekt.