Världens regnskogar är mycket viktiga för att minska klimatförändringarna eftersom de binder – och buffrar – koldioxid. Men regnskogarna bidrar även till många andra viktiga funktioner. Här samlar vi fem spännande fakta om världens tropiska skogar. 

Skogen är naturens vattenfilter… 
Trädens rötter binder jord som filtrerar förorenat och smutsigt vatten innan det rinner ut i större vattendrag, sjöar och hav. På så sätt hjälper skogarna till att minska mängden föroreningar i våra vatten. 

…och naturens temperaturreglering! 
När det är varmt sänker skogarna temperaturen. Och när det är kallt värmer de. Det är med andra ord naturens effektiva luftkonditionering. Forskning visar att det under sommaren är i genomsnitt 2,1 grader kallare i skogen, och på vintern i stället 2 grader varmare. Att jämna ut temperaturskillnader är viktigt eftersom många arter som bor i skogen är känsliga för allt för stora temperaturväxlingar. 

Regnskogar stabiliserar jordens klimat… 
Skogar hjälper till att binda koldioxid från atmosfären och minskar på så sätt klimatförändringarna. Detta kallas för en kolsänka. Koldioxiden binds i bland annat trädens trädstammar, i den döda veden och direkt i marken. Skogens ekosystem absorberar ungefär 2 miljarder ton koldioxid varje år. Detta går att jämföra med världens totala utsläpp av koldioxid som under 2020 uppgick till 36 miljarder ton. 

…och är hem åt hälften av världens alla landlevande djur- och växtarter! 
Den tropiska regnskogen täcker bara 7 procent av planetens landyta, men den är hem åt mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter. Att skydda regnskogen innebär även att vi skyddar mängder med arter.  

Sist men inte minst – skogen ger oss mat och mediciner 

Kaffe, bananer, ananas och avokado är bara några livsmedel som kommer från regnskogen. Men du vet kanske inte att så mycket som närmare 40 procent av alla våra mediciner har aktiva substanser som kommer från växter som finns i regnskogen. Och vi lär oss allt mer om regnskogens alla arter och möjliga medicinska möjligheter.  

Vi gör allt vi kan för att rädda regnskog. Det gör vi genom direkta inköp av skog och genom att skydda unika skogsområden genom lokala samarbeten, utbildning och utveckling av hållbara metoder för jordbruk och turism. Samtidigt ser vi till att stärka lokalsamhället och människorna som bor i regnskogen.