2014 har varit ett spännande och händelserikt år för Föreningen Rädda Regnskog. Nya och innovativa projekt har startats samtidigt som föreningen har stärkt sin kommunikation genom ny webbsida, nytt nyhetsbrev och ökat fokus på sociala medier.

– Vi är väldigt stolta för var vi har åstadkommit under året. Tillsammans har vi nu räddat över 1000 hektar livsviktig skog och under året har vi startat nya samarbeten som kommer ligga till grund för en mer hållbar utveckling i de lokalsamhällena där vi är engagerade, säger Pella Larsdotter Thiel, ordförande i Föreningen Rädda Regnskog.

I Cambugan, Ecuador, har ett nytt projekt startats tack vare medel från Forum Syd. Målet för projektet är att befolkningen i skogens närhet skall få kunskaper om hur de själva kan bedriva ett uthålligt brukande av jord och skog.

-Vi är otroligt glada och stolta över detta projekt. Tack vare detta kan vi ge ett utökat stöd till befolkningen i Cambugan och vi kan fortsätta att effektivt sprida kunskap om uthålligt brukande av jord i området, säger Torbjörn Granlund, styrelseledamot i föreningen.

Under året har föreningen samlat in totalt 281 587 kr. Gåvorna kommer både från företag och enskilda personer. En gåva på 100 kronor skyddar ungefär 100 kvadratmeter skog.

– Det är glädjande att se att allt fler företag väljer att ge sina anställda regnskog istället för den traditionella sommar- eller julgåvan, säger Pella.

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2014 här: Verksamhetsberättelse 2014.