Våra viktigaste samarbetspartners Serraniagua och Fundación Cambugán har deltagit i Framtidsjordens årsmöte i Brasilien tidigare i år. Mötet innebar ett stort erfarenhetsutbyte för alla involverade organisationer.

En viktig slutsats från mötet var att det civila samhället fortsätter med oförminskad styrka att bilda naturreservat och en glädjande nyhet var att ett vattendrag med omgivande skog har skyddats med hjälp av medel från Rädda Regnskog – härligt!

Här kan du läsa mer.