Styrelsen

Vi är styrelsen för föreningen Rädda Regnskog

Tove Dahlbom

Susanne Nymöller

Emma Skoog Tagizade

Mary Lesmes

Tatiana Rynbäck

Miguel Jaramillo