Cambugànskogens största markägare vill sälja

3 december, 2013

Familjen Román äger nästan 800 hektar mitt i Cambugánflodens avrinningsområde i Ecuador. På marken har det förekommit avverkningar och kolning, men här finns också fantastisk skog, och en forntida väg, av ursprungsbefolkningen kallad “Kungsvägen”. Nu erbjuds Stiftelsen Cambugán, som Rädda Regnskog samarbetar med, att köpa marken. Nu (dec 2013) pågår förhandlingar – om priset och om hur lång tid stiftelsen skulle få på sig att betala. Vi vet ännu inte om de ska våga anta utmaningen…

Om Stiftelsen Cambugán kan överta marken skulle det betyda att den skyddade delen av Cambugánskogen äntligen blir ett helt, sammanhängande område, och nästan dubbel så stort. Det här är alltså en chans vi tidigare knappt vågat hoppas på. Men det kommer att kräva resurser. Både till själva köpet och den juridiska processen för att överta marken, men också för den framtida skötseln. Rädda Regnskog kavlar upp ärmarna… Hoppas vi får fler med oss! Är vi tillräckligt många kan det gå. Visa ditt stöd – köp gåvobevis!