Den mest effektiva åtgärden för att bromsa klimatförändringen är så enkel som att bevara Jordens natur. Att stoppa skogsavverkningen är precis lika viktigt för klimatet som att minska våra utsläpp av växthusgaser, enligt ny forskning.

Regnskogar utgör levande system som inte går att ersätta om de avverkas. Det är avgörande för klimatet att de fortsätter att existera. Därför kämpar vi för att rädda regnskog.

Regnskogar är också de artrikaste ekosystemen som finns. Förutom att skogarna binder kol i jord och växtlighet så är de en viktig del i vattnets kretslopp – de ser till att regn faller och absorberas så att det inte orsakar översvämningar och erosion.

Var med och hjälp till att rädda regnskog!

Regnskog som klimatkompensation?

Vi skulle behöva sluta med fossila bränslen genast för att undvika att klimatförändringarna blir farligare än de redan är.  Rädda Regnskog talar därför inte om klimatkompensation och räknar inte heller på hur mycket fossila utsläppsmängder motsvarar i räddad skog.

Det är ändå så att bland det viktigaste som finns att göra för klimatet är att rädda regnskog. Många privatpersoner och företag har valt att göra det genom oss, välkommen att bidra du med!