Martin är meteorolog, klimatexpert, debattör och skogsägare. De senaste 15 åren har han kommunicerat klimatfrågor samt engagerat såväl skolungdomar som beslutsfattare inom näringsliv och politik i klimat-, omställnings- och hållbarhetsfrågor.

Martin utbildade sig vid meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Sina examensarbeten gjorde han på analys av aerosolmätningar av luftkvalitet i Zaire samt modellering av instrument på satelliten Odin för att mäta ozonskiktet.

Martin Hedberg började arbetet som meteorolog inom Flygvapnet och efterhand på Sveriges Television. 1998 startade han SWC, Swedish Weather and Climate där han och hans kollegor gjort specialprognoser för expeditioner samt utredningar och utbildningar om hur väder och klimat påverkar samhällsfunktioner och hur vi kan minska påverkan och anpassa oss till olika framtidsscenarier.

Han driver även en blogg, en podcast och är en av grundarna till ett bolag som investerar i cat bonds för att skapa resurser för återuppbyggnad och försäkringar mot naturkatastrofer som orkaner och jordbävningar.

Läs mer om Martin Hedberg här.