Just nu pågår ett viktigt arbete i Rädda Regnskogs reservat Galapagos i Colombia – dokumentation av stora och medelstora däggdjur. Redan har spännande observationer gjorts.

Själva dokumentationen görs genom att montera upp så kallade kamerafällor på 17 ställen i och kring reservatet. När något rör sig i kamerans fokusområde så tas flera kort. På det sättet kan olika djur observeras och räknas. Arbetet leds av Mariana Juliana Duran, doktorand från ett universitet i västra Colombia, och redan har hon kunnat göra intressanta iakttagelser. Kamerorna har tagit bilder av bland annat pumor, bältor och olika typer av mårddjur.

Dokumentationen görs för att kunna få en vägledning kring vilka djur som finns i området och hur de breder ut sig. Resultaten av dokumentationen är viktig och sparas för framtida jämförelser och ligger till grund för planering av olika insatser.

Tidigare har den hotade glasögonbjörnen observerats i flera av de områden som Rädda Regnskog varit med och skyddat – riktigt goda nyheter!