Ana Mariscal, grundare av Stiftelsen Cambugán, har doktorerat vid SLU i Alnarp

8 augusti, 2016

Ana Mariscal, grundare av Stiftelsen Cambugán, vår samarbetsorganisation i Ecuador, doktorerade den 23 juni 2016 vid SLU i Alnarp. Titeln på avhandlingen är Local Baseline Knowledge for Conservation and Restoration of Degraded Ecosystems in Ecuador.

Ana har arbetat intensivt med avhandlingen som omfattar studier av flera olika naturtyper – låglandsregnskog, molnregnskog och den alpina páramon. En huvudfråga har varit att samla in kunskap om dessa ekosystem för att ha något att jämföra med vid restaureringsprojekt.

– Det saknas tillräckliga kunskaper för att exempelvis kunna veta vilka arter av träd vi ska välja när vi behöver restaurera dessa ekosystem, säger Ana. Jag har även velat ta reda på hur individer och grupper på den lokala nivån kan bidra effektivt till att minska miljöförstöringen.

– Ana är en av de mest ambitiösa personer jag känner, säger Pella Larsdotter Thiel, vice ordförande i Rädda Regnskog. Hon var handledare för min magisteruppsats som handlade om restaurering av regnskog i Ecuador. När vi andra gick och fikade intervjuade hon någon eller planerade nästa försök. Hon har en holistisk syn på människor och natur som verkligen behövs i vår tid.

Rädda Regnskog gratulerade Ana med bokverket Flora of Ecuador, som ges ut av Göteborgs Universitet. Ana är fortsatt engagerad i Stiftelsen Cambugán. Hon planerar nu att verka för lokala ”hälsocentra” för naturen i Ecuador. Det är mycket ovanligt att en kvinna doktorerar i Ecuador, och Rädda Regnskog är mycket stolta över Ana!

Ana Mariscal disputation

Här finns avhandlingen.

Anas avhandling