Ecuador

cambugan_1

 

Cambugánskogen i Ecuador har ett mycket högt skyddsvärde. Vissa delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor. Rikedomen av lianer, orkidéer och mossor är påfallande, och likaså djurlivet som ännu inte till fullo har undersökts. Skogen hotas av uppodling, av illegala avverkningar och av penningstarka personer som vill investera i turistanläggningar.

De personer i Ecuador som arbetar för att skydda Cambugán är medlemmar i den ideella stiftelsen Fundación Cambugán, med bas i Quito. I Sverige får de stöd av Föreningen Rädda Regnskog. För att Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt samarbetar Fundación Cambugán med lokala bönder och markägare. Tillsammans driver man den administrativt komplicerade processen både för att etablera naturreservatet och för att samtliga markägare ska få lagfart på marken de brukar. En gemensam skötselkommitté ansvarar för reservatets skötsel, restaurerar avskogade områden och vaktar skogen mot illegala timmerhuggare. I närliggande skolor arbetar man långsiktigt med miljöundervisning och naturkännedom. Stiftelsen Cambugán driver också en plantskola för inhemska trädslag för klok återbeskogning, och odlar ekologiska grönsaker som ett bidrag till finansiering av verksamheten och för att sprida kunskaper om ekologisk odling. Internationella volontärer hjälper till i arbetet med reservatet och odlingarna. Se även www.cambugan.org

Rädda Regnskog har stött Cambugán med vår insamling sedan 2005.

Björn i Cambugánskogen

24 april, 2012

När kamerafällorna i Cambugánskogen vittjades för andra gången fann man denna bild på en glasögonbjörn. Det är Sydamerikas enda björnart och den hotas av skogsavverkning och tjuvjakt. Vi är mycket […]

Läs mer»

Miguel från Rädda Regnskog besöker Cambugán

22 januari, 2012

I december 2011-januari 2012 reste styrelsemedlemmen Miguel Jaramillo till Colombia och Ecuador. I Ecuador träffade han representanter för föreningens samarbetsorganisation Stiftelsen Cambugán. Han träffade också människor som bor i området […]

Läs mer»

Nya filmer om projektet!

10 september, 2011

Intervju med Mr. Gavilanez, markägare som sålt sin skog till stiftelsen Cambugán: Cambugan-film på engelska: https://www.youtube.com/watch?v=0hZei-PazLw Cambuganfilmen finns även textad på spanska här: https://www.youtube.com/watch?v=S9telk5xz8Q&feature=youtu.be

Läs mer»

Bilder från molnskogen Cambugan i Ecuador

10 mars, 2011

I kanten av skogen, på sluttningarna ner mot floden ligger småböndernas odlingar. De sex familjerna vid Cambuganskogen är medvetna om problemen med skogsskövling och hjälper till att bevaka reservatet mot […]

Läs mer»