Colombia

elcairo1

Colombia är ett av världen artrikaste länder. Trots detta är landet mera känt för de konflikter som pågår, för knark och för kaffe. I skuggan av de olika konflikterna tappar landet fler och fler värdefulla skogsområden pga. av olika mänskliga aktiviteter som guldexploatering, oljepalmodligar, kokaodlingar, boskapsskötsel, etc. Trots situationen i landet kämpar många lokala grupper för att både bevara skogen och skapa hållbara brukningsmetoder.

Samhället El Cairo med omnejd har under de senaste åren uppmärksammats bland fågelskådare för sitt rika fågelliv. Det var just genom fågelskådning som en av Rädda Regnskogs styrelsemedlemmar, Miguel Jaramillo, kom i kontakt med Serraniagua (den lokala organisation som Rädda Regnskog nu samarbetar med). Serraniagua har, under flera år, tagit emot och guidat fågelskådare från hela världen. Det är en av strategierna de använder för att bevara regnskogen i regionen.

Läs mer om El Cairo»

Rädda Regnskog i Colombia

10 september, 2012

Rädda Regnskog samarbetar i Colombia med organisationen Serraniagua i regionen Galapagos, Colombia (se kartan). Projektets mål är att: bevara ett prioriterat område genom inköp av skogsmark. Skogen ingår i en […]

Läs mer»