Mattias Bovin

ledamot

Jag heter Mattias Bovin och arbetar som miljöutredare med fokus på naturvård och geografisk analys. Vid sidan av mitt arbete är jag naturfotograf och försöker vara ute i den svenska naturen så mycket som möjligt.

Jag kom i kontakt med Rädda Regnskog genom min syster. Hon ville stötta en organisation som genomför projekt vilka leder till konkreta åtgärder för att bevara planetens viktigaste ekosystem, nämligen regnskogen.

Anledningen till att jag engagerar mig i Rädda Regnskog är för att jag vill belysa det fantastiska djurliv och de livsnödvändiga ekosystemtjänster som världens regnskogar besitter. Om dessa miljöer försvinner, försvinner även vi människor. Därför hoppas jag att genom Rädda Regnskog kunna informera om regnskogens betydelse, såväl för den biologiska mångfalden som för oss människor, så att vi tillsammans kan skydda och bevara de sista regnskogarna.