Mary Lesmes

vice ordförande

Mary har redan sedan barnsben varit fascinerad av skog och natur speciellt av insekter. Hon är utbildad till jägmästare i Colombia och arbetade där med återbeskogning och fastställande av växthus för ursprungliga trädarter samt biologisk bekämpning av skadeinsekter och insekts identification. Där väcktes hennes stora intresse för skogen och dess invånare och även hennes engagemang för att bevara dessa skatter till kommande generationer. Regnskogen ligger henne extra varmt om hjärtan då det är ett fantastiskt ekosystem som är viktigt för hela vår existens. 

Sedan höst i 2012 bor Mary i Sverige och  tog examen från Masterprogrammet i Miljövetenskap med inriktning på Ecosystemförvaltning i sommaren 2020.