Jag är utbildad biolog och kom i kontakt med Rädda regnskog via min före detta kollega Miguel Jaramillo. Tidigt i livet kände jag ett starkt engagemang för djur och natur. Hotet mot den biologiska mångfalden på vår planet kan ibland kännas överväldigande att kunna göra något åt men jag är helt övertygad om att det går! Det är därför jag engagerar mig i Rädda regnskogs viktiga arbete med att skydda regnskog och de folk som lever i och av den.