Göran Bardun

rådgivare

Göran har sedan tonåren varit engagerad i olika natur- och miljöfrågor. Skogsproblematiken, och frågorna kring hur vi hanterar jordens mark- och vattenresurser engagerar honom mycket. Han har en biogeovetenskaplig och miljökemisk utbildning i botten. Sedan ganska många år arbetar han som sakkunnig med lokala natur- och miljöfrågor i Stockholmstrakten.