Britta Ahlgren

Britta har Fil Mag i biolog med botanisk inriktning, och arbetar sedan 2002 som kommunekolog med naturbevarande i Stockholmsområdet och som naturguide både i Sverige och utomlands. Britta har också en fransk högskoleutbildning i företagsekonomi, och har under 8 år varit bosatt i Nice, Frankrike.

Britta började tidigt vandra i de franska havsalperna och där väcktes hennes fascination för den biologiska mångfalden, framförallt hos växterna. Hon vill förmedla insikten om deras avgörande betydelse för livet på jorden. Men också visa på den fantastiska variation av färg, form och överlevnadsstrategier som växterna har, och inte minst, all nytta och nöje de ger oss människor. Därför har hon också ett stort engagemang för bevarandet av de oerhört artrika regnskogarna och särskilt sydamerikanska och ecuadorianska regnskogar, som är kända för att ha vår planets största biodiversitet.