Varje år skänker DAB Dental pengar till något välgörande ändamål i samband med en mässa – och det här året blev Rädda Regnskog tacksamma mottagare!

Varje år skänker företaget DAB Dental pengar till välgörande ändamål av något slag. Det här året fick kunderna möjlighet att köpa tavlor med tandvårdsmotiv i samband med årets Tandvårdsmässa, Swedental. För varje såld tavla skänkte DAB Dental dubbelt så mycket till Rädda Regnskog. Fantastiskt tycker vi!

– I år vill vi uppmärksamma våra regnskogar, säger Marita Lindqvist, Marknadssupport på DAB Dental, som är glad över att hela 26 000 kronor samlades in.

– Stödet från företag betyder oerhört mycket för att vi ska kunna fortsätta driva arbetet för att bevara världens regnskogar. Vi är glada över att DAB Dental valt att stödja oss i det arbetet, säger Miguel Jaramillo, ordförande för Rädda Regnskog.

DAB Dental berättar vidare att de strävar mot att vara ett föredöme för branschen när det gäller klimat och miljö. Därför arbetar de med att ständigt förbättra sitt miljöarbete, att vara lyhörda för synpunkter som kan vara till hjälp i strävan mot en minskad miljöpåverkan, och verkar för att förebygga negativa effekter på miljön. DAB Dental betonar att de i år ville dra sitt strå till stacken i förmån för regnskogarna, i och med dessas stora betydelse för klimatet.

– Det är avgörande för klimatet att regnskogar fortsätter att existera. Därför vill vi gärna dra vårt strå till stacken och skänka pengar till föreningen Rädda Regnskogs viktiga arbete, säger Marita Lindqvist.

Stort tack DAB Dental!

Många företag hjälper till att rädda regnskog genom oss. Vill ditt företag också vara med och bidra? Tillsammans gör vi stor skillnad! Klimatbidrag för leveranser, låt era kunder vara med och bidra, företagsgåvor eller engångssummor – tillsammans hittar vi en lösning som passar er verksamhet. Hör av dig till info@raddaregnskog.se så tar vi fram ett förslag på hur just ditt företag kan vara med. Se några exempel på samarbeten här: https://raddaregnskog.se/foretagssamarbete/