Martin är meteorolog, klimatexpert, debattör och skogsägare. De senaste 15 åren har han kommunicerat klimatfrågor samt engagerat såväl skolungdomar som beslutsfattare inom näringsliv och politik i klimat-, omställnings- och hållbarhetsfrågor. 1998 startade han SWC, (Swedish Weather and Climate) där han bland annat gjort utredningar och utbildningar om hur väder och klimat påverkar samhällsfunktioner och hur vi kan minska påverkan och anpassa oss till olika framtidsscenarier.

– Kolet behöver vara kvar i marken och träden på marken. De fossila resurserna behöver fasas ut snabbt, och avskogningen behöver upphöra omedelbart, säger Martin. Allt fler börjar inse hur sammanvävda klimatet, naturen och våra samhällen är. När glaciärerna smälter så stannar inte vattnet i Arktis och när skogarna skövlas så påverkar det vädersystem över hela jorden. Människan kan bevisligen göra många fantastiska saker. Men när det kommer till att bygga fungerande ekosystem – som vi dessutom är beroende av, då har vi fortfarande mycket att lära av naturen. I det läget är det inte så smart att hugga ner skolan.

Hör Martin förklara varför vi ska rädda regnskogen.

– Rädda Regnskog får många frågor om klimatkompensation, och det är ett väldigt komplext område, säger Pella Thiel, vice ordförande. VI är glada över att ha tillgång till Martin Hedbergs stora kompetens på området.

Martin driver även en blogg, en podcast och är en av grundarna till ett bolag som investerar i cat bonds för att skapa resurser för återuppbyggnad och försäkringar mot naturkatastrofer som orkaner och jordbävningar.

Läs mer om Martin Hedberg här.