Visste du att det bästa du kan göra för klimatet är att bevara regnskog?! Hör Rädda Regnskogs styrelseledamot Tatiana berätta mer:

Här kan du vara med och göra skillnad! Ge regnskog som gåva.

Rädda Regnskog erbjuder ett sätt för människor att visa omtanke om varandra och samtidigt om vår planet. Regnskogar utgör levande system som inte går att ersätta om de avverkas. Det är avgörande för klimatet att de fortsätter att existera. Gåvorna går till ett viktigt arbete för att bevara några av Jordens mest artrika regnskogsområden.